ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost NAYAVITA s.r.o., se sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ: 09435271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30198 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

I. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správce prohlašuje, že shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Osobní údaje jsou informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR).
 3. Správce primárně zpracovává údaje získané přímo od zákazníka. Jedná se o údaje, které zákazník poskytuje v rámci zpracování objednávek. Předávání údajů probíhá v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které nelze přímo spojit s osobou zákazníka a které správce shromažďuje například tehdy, dojde-li k návštěvě e-shopu.
 4. Správcem budou zpracovány Vaše následující osobní údaje a popřípadě i další údaje potřebné k účelu zpracování:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 1. Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 2. Účelem zpracování dále mohou být  např. odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování obchodní činnosti správce a komunikace se zákazníkem.

III. POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ

 1. Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.
 2. Dále mohou osobní údaje být správcem zpracovány na dobu delší, na základě souhlasu uživatele webových strýnek např. za účelem zasílání zpráv a novinek (napr. newsletter).
 3. Pokud zanecháte komentář, bude komentář a jeho metadata uchován na neurčito. To je proto, abychom mohli automaticky rozpoznávat a schvalovat všechny následné komentáře, místo abychom je udržovali ve frontě moderování.
 4. U uživatelů, kteří se zaregistrují na našem webu (pokud existují), také ukládáme osobní údaje, které poskytují, do jejich uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli vidět, upravovat nebo mazat své osobní údaje (kromě toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno).  Správci webových stránek mohou tyto informace také zobrazit a upravit.

V. POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost NAYAVITA s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. Získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. Aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. Aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. Aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. Aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 6. Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 7. V případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.
 2. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:
  • Předávání údajů spojené se správou informačních systémů:
   • TBC
  • Předání údajů spojené s vyřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy může proběhnout se společnostmi:
   • Zásilkovna, s.r.o., CZ28408306
   • Balikobot, s.r.o., CZ06283799
   • Česká pošta, s.p., CZ47114983
   • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
   • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961 (využíváte-li přepravu GLS)
   • Hifour s.r.o., CZ47537841 (využíváte-li službu Balíkonoš)
   • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
   • ComGate Payments, a.s., CZ27924505
  • Předávání údajů spojené s marketingovými službami:
   • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
   • Google Ireland Limited, IE6388047V
   • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
   • Wysija SARL ‚MailPoet‘, FR52538230186

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

VII. PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU

 1. Přihlášením k odběru newsletteru uživatel souhlasí s tím, že mu budeme e-mailem zasílán newsletter s informacemi o produktech, kampaních a slevách.
 2. Dále souhlasí odběratel s tím, že Správce bude ukládat jeho údaje (jméno a příjmení, titul, e-mailovou adresu) pro účely vytvoření a zasílání newsletteru.
 3. V rámci zpracování údajů mohou být údaje předány zpracovateli, kterým je Wysija SARL ‚MailPoet‘, FR52538230186
 4. Za účelem personalizace obchodních sdělení ukládá Správce údaje o tom, o které odkazy v newsletteru uživatel projevili zájem
 5. Svůj souhlas může v budoucnu uživatel odvolat kliknutím linku v patičce všech Newsletterů

VIII. KOMENTÁŘE

 1. Když nám návštěvnící zanechají na stránkách komentáře, sbíráme data ukázaná ve formuláři na zanechání komentáře, a dále návštěvníkovu IP adresu a řetězec agenta uživatele prohlížeče za účelem detekce spamu.
 2. Službě Gravatar může být poskytnut anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), aby se zjistilo, zda ji používáte.
 3. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

IX. COOKIES

 1. Pokud na našich stránkách zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání vašeho jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookie. Používají se pro vaše pohodlí, abyste při zadávání dalšího komentáře nemuseli znovu vyplňovat své údaje. Tyto soubory cookie budou trvat jeden rok.
 2. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a je zavřen, když zavřete prohlížeč.
 3. Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a možnosti zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie trvají dva dny a soubory cookie možností obrazovky vydrží rok.
 4. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny.
 5. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.
 6. Pokud upravíte nebo publikujete článek, uloží se do vašeho prohlížeče další cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po jednom dni.

 

V Českých Budějovicích dne 12.09.2020